Afkopen kapitaalverzekering eigen woning nu altijd mogelijk

Per 1 april 2017 kunnen de kapitaal verzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) worden afgekocht. Dankzij een amendement bij de behandeling van het belastingplan 2017, is het mogelijk de KEW, SEW en BEW af te kopen, zonder fiscale sanctie. Een populair product uit de vorige eeuw, de aflossingsvrije lening voor de eigen woning (hierna hypotheek) gecombineerd met een kapitaalverzekering. Met forse belastingvrije rendementen. Veruit te prefereren boven een hypotheek met aflossing. Deze eeuw fors beperkt, bovendien met aanzienlijk lagere rendementen. Vanaf 1 januari 2013, kan je ze niet meer afsluiten. De aflossingsvrije hypotheek niet en de KEW, SEW en BEW ook niet. De rendementen op de kapitaalverzekering zijn nog verder gedaald, dus afkopen? Zonder belastingheffing?

De kapitaalverzekering afkopen en boot kopen met aftrekbare rente?

De uitkering is belastingvrij indien de uitkering € 162.550 (partners € 325.000) bedraagt, niet eerder die vrijstelling is genoten, en de uitkering gebruikt wordt voor aflossing van de hypotheek.

Wordt niet afgelost op de hypotheek, is het rente bestanddeel in de uitkering belast. In Box 1, als inkomen uit de eigen woning. De vraag is of die eenmalige heffing zo erg is. Zeker als het rendement fors tegenvalt. Daar staat tot in lengte der dagen een vermindering van de hypotheeklasten tegen over. De enige schuld waarvan de rente nog aftrekbaar is! Koop je met de uitkering een boot, een old timer of een wereldreis. Dan financier je die eigenlijk met een hypotheek en is de rente aftrekbaar!

Is de kapitaalverzekering gestart in de vorige eeuw, is de kans groot dat de uitkering zonder meer onbelast is, of onder een vrijstelling valt, die niet afhankelijk is van aflossing van de hypotheek.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht