TVL: verlengd tot eind juni 2021. Tot € 90.000 per onderneming als tegemoetkoming in de vaste lasten.

Huidige regeling

De huidige TVL regeling kan worden aangevraagd tot en met 30 oktober 2020. Aanvragen doe je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Maximaal kan de onderneming een tegemoetkoming ontvangen van € 50.000 ter bestrijding van de vaste lasten. Van belang is wel dat de onderneming substantieel omzetverlies leidt, ten opzichte van de omzet in dezelfde 4 maanden in 2019. Daarnaast moet de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming over een komen met de SBI codes zoals die staan op de lijst bij RVO.nl https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes

Vaste lasten

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal € 50.000 belastingvrij over 4 maanden.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Nieuwe regeling

De nieuwe TVL regeling, die in gaat per 1 oktober tot en met 30 juni 2021, kan per 3 maanden aan gevraagd worden. De maximale tegemoetkoming bedraagt dan € 90.000. Binnenkort kan de eerste tranche van 3 maanden aangevraagd worden.

Afbouw

Er vind een afbouw plaats. Vanaf 1 januari 2021 moet het minimale omzetverlies 40% zijn, Voor de periode april tot en met juni is dat 45%.

Vragen

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

 

Terug naar het overzicht