Belasting bedrijven omlaag? Regeerakkoord 2017-2021

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord 2017-2021 bekend gemaakt.

Verlaging belasting (Vpb) wordt gecompenseerd met andere maatregelen

Meest in het oog springende maatregel is de verlaging van de belasting op de winst bij vennootschappen. Deze wordt stapsgewijs teruggebracht naar 16% over de eerste € 200.000 winst en over het meerdere wordt vervolgens maximaal 21% betaald. Minder prominent komt naar voren dat tegelijkertijd een aantal maatregelen worden genomen om deze tariefsverlaging te compenseren.

Afschrijving gebouwen beperkt

Zo wordt de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik door vennootschappen sterk teruggebracht en gelijkgetrokken met de mogelijkheden die er (feitelijk dus niet meer) zijn voor afschrijving op verhuurde panden.

Aanmerkelijk belang tarief omhoog

Een tweede belangrijke maatregel is dat het zogeheten aanmerkelijk belangtarief, ook wel box 2 genoemd stapsgewijs omhoog gebracht gaat worden van 25% naar 28,5%. De doelstelling hierachter is dat het gemiddelde tarief over de eerste € 200.000 winst die wordt uitgekeerd aan een aandeelhouder ca 40% zal blijven. Een maatregel gericht op het te aantrekkelijk worden van de BV. Tevens is aangekondigd dat verder gekeken gaat worden naar de zogeheten gebruikelijk loonregeling. De maatregel waarbij met het salaris van de directeur grootaandeelhouder (althans het bedrag daarvan) ter discussie komt voor zover de belastingdienst van mening is dat dit te laag is.

Grondslagverhoging Vpb bij grote bedrijven

De verdere verlaging van de vennootschapsbelasting is met name gericht op het binnenhalen van internationale bedrijven. Een deel van de gemiste belasting wordt gecompenseerd doordat de renteaftrek bij grote bedrijven (voor zover per saldo meer dan € 1.000.000 rente op jaarbasis betaald wordt) beperkt wordt tot 30% van de resultaten voor rente en afschrijving. Een maatregel die overigens in Europees verband genomen zal worden.

Verliescompensatie verder beperkt in de tijd

Dan is er nog de maatregel die in ieder geval de rechtgeaarde fiscalist tegen de borst stuit. De verliescompensatie wordt verder teruggebracht. Eventuele verliezen zullen straks voor vennootschappen nog maar zes jaar verrekenbaar blijven met toekomstige winsten. Het zou zeer wel kunnen dat dat ook al voor de huidige verliezen gaat gelden.

Tarief innovatiebox omhoog

In lijn met het streven de innovatie binnen Nederland verder aan te wakkeren, wordt het effectieve tarief van de innovatiebox verhoogd van 5% naar 7%. U leest het goed innovatie wordt duurder in plaats van goedkoper.

Een voorlopige conclusie (de maatregelen zijn nog niet uitgewerkt in conceptwetgeving) is dat het Nederlands bedrijfsleven hier een stuk minder van zal gaan profiteren dan het internationale bedrijfsleven. Zij kopen over het algemeen geen onroerend goed maar huren dat, en zijn daarnaast prima in staat om hun bedrijfshuishouding zo in te richten dat ze geen of weinig last hebben van andere beperkingen in de aftrek.

Terug naar het overzicht