Beperk het risico dat de Belastingdienst de bij u werkende zzp’er toch als werknemer aanmerkt.

Ondanks de overgangsperiode in afwachting van nieuwe wetgeving, krijgt de Belastingdienst steeds meer mogelijkheden om een bij U werkzame zzp-er als werknemer aan te merken. In eerste instantie kon de Belastingdienst dit alleen doen als sprake was van kwaadwilligen. Sinds 1 juli 2018 kan de Belastingdienst ook met u in discussie wanneer sprake is van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid, maar zonder dat sprake is van kwade bedoelingen. Per 1 januari 2019 is bovendien uitdrukkelijk in het handboek loonheffingen opgenomen wanneer sprake is van gezag. De verwachting is daarom dat de Belastingdienst vanaf 2019 nog iets sneller kan zeggen dat sprake is van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Per 2020 wordt de handhaving nog verder aangescherpt. Ook partijen die de instructies van de belastingdienst niet (binnen redelijke termijn) opvolgen kunnen dan namelijk met handhaving geconfronteerd worden.

Beoordeel daarom uw relatie met bij u werkzame zzp’ers. Loopt u het risico dat de Belastingdienst uw afspraken met zzp’ers aanmerkt als afspraken met een werknemer? Neem dan maatregelen. Zo voorkomt u dat de strengere handhaving vervelend voor u uitpakt omdat u uw zzp’ers onverwacht als werknemer moet behandelen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht