Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden vanwege coronacrisis

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u de belastingdienst vragen het te verlengen. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021. Doet u dat niet dan zal u moeten betalen. Als dat niet lukt, zal de Belastingdienst de betaling komen invorderen. Dus vraag op tijd uw uitstel aan!

De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u niet te betalen.
Maar blijf wel op tijd aangifte doen!

U heeft nog nooit uitstel wegens corona aangevraagd:
Heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Wij raden u aan zo snel mogelijk bijzonder uitstel aan te vragen bij de belastingdienst. U krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling. Is het voor u na die 3 maanden nog steeds lastig om op tijd te betalen? Dan kunt u verlenging van uw bijzonder uitstel aanvragen.

Als u bijzonder uitstel van betaling krijgt, ontvangt u vóór 1 oktober 2021 een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd?
U moet u aannemelijk maken dat uw betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven hoe uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. Hebt u bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze als bijlagen meesturen.

Verder verklaart u dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. In uw verklaring staat dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot het einde van de betalingsregeling of tot het moment dat het verleende bijzonder uitstel wordt ingetrokken. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring. Afhankelijk van de vraag hoe hoog uw schulden zijn, kan het zijn dat er meer bewijsstukken gevraagd worden.

Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen
Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het te verlengen. Dit doet u met behulp van uw digid via de website van de belastingdienst. Dit is de link naar de website

U kan ook schriftelijk om (verlengd) uitstel vragen.
Deze brief moet naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.
Wij adviseren u de brief aangetekend te versturen.

Let op u krijgt altijd een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht