Corona Crisis: De NOW is zo vrijgevig nog niet!

De Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid ofwel kort weg NOW is in twee weken door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de grond gestampt. In de aankondiging en toelichting bij de getroffen regeling wordt hier ook aan gerefereerd. De verwachting wordt uitgesproken dat er nog wel opstart en uitvoeringsproblemen zullen ontstaan. Uiteraard natuurlijk niet alleen voor wat betreft de regeling zelf, maar ook vanwege het feit dat het aanvragen van de regeling en het afdoen daarvan volledig digitaal plaatsvindt. Afstand houden staat voorop.

Opvallend is dat Minister Koolmees in al zijn optredens benadrukt dat hij (hij bedoelt uiteraard ons de belastingbetalers) 90% van het salaris over de periode maart tm mei gaat subsidiëren. Eerlijk gezegd gaat de Minister daar wel een beetje kort door de bocht. Allereerst wordt het gedeelte aan omzetverlies losgelaten op het salaris dat gesubsidieerd wordt. Dus alleen bij 100% omzetverlies is er 90% salarisvergoeding. Is er 50% omzetverlies dan is er 45% salarisvergoeding. Tenminste dat denk je, maar dat is niet zo. Er zit nog een addertje (nou zeg maar 2 adders) onder het gras.

De subsidie wordt vastgesteld op basis van de loonsom januari. Op die loonsom wordt het te verwachten omzetverlies losgelaten. Ofwel 50% omzetverlies betekent 50% van 90% van de loonsom. Alleen en hier komt de eerste adder. Deze loonsom wordt nauwelijks geschoond, terwijl dat bij de definitieve berekening wel gebeurt. De kans is dus aanwezig dat een belangrijk deel van de subsidie naderhand terugbetaald moet worden.

Dan komt de 2e adder. Als het gemiddelde loon in de maanden maart, april, mei (exclusief vakantietoeslag) lager is dan de loonsom januari vindt er een korting plaats. Je zou verwachten dat je korting gelijk is aan het omzetverlies maal 90% maal het verschil tussen de gemiddelde loonsom, maart, april, mei en de loonsom januari. Niets is minder waar. De korting = 90% van het verschil tussen de beide loonsommen! Dat verschil moet je ook nog met 1,3 vermenigvuldigen, en dan heb je de korting.

Een en ander betekent overigens dat de korting er nog harder inhakt. Rekenkundig klopt het, als er 10% minder salaris wordt uitbetaald, is de uiteindelijke subsidie ook navenant lager. Wat hier voor het gemak wel even vergeten wordt is dat omzet vaak een heel andere kostprijs heeft dan alleen maar salaris. Contact met het ministerie hierover heeft geleerd dat men hier een zeer bewuste keuze heeft gemaakt vanuit de visie dat als het omzet met 50% daalt men 50% van de loonsom wil subsidiëren, mits die loonsom volledig hetzelfde blijft. Daalt de loonsom daalt de subsidie eveneens. Dus uitbetaalde bonussen in januari gaan nog fors geld kosten!

Kortom bedrijven met een relatief lage loonsomcomponent zullen het makkelijker hebben om mensen dienst te houden en daarmee de volledige subsidie te kunnen ontvangen. Arbeidsintensieve bedrijven die belangrijke delen van hun omzet missen, zullen zeer waarschijnlijk niet anders kunnen ook met de subsidie van Minister Koolmees afstand te doen van werknemers. Bedacht dient daarnaast nog wel te worden dat de subsidie extra wordt gekort voor zover op bedrijfseconomische gronden ontslag is aangevraagd voor medewerkers.

Kortom, de NOW is ingewikkelder, minder vrijgevig en misschien ook minder rechtvaardig dan wordt uitgedragen en door velen wordt gedacht.

Tot slot nog even dit. Als de omzet daalt met 20% maar de loonsom met 30% is er sprake van een negatieve subsidie. Ik vraag me of dat de bedoeling is en weet bijna wel zeker dat het niet kan juridisch gezien. In ieder geval maar geen subsidie aanvragen in zo’n scenario. Alleen heb je het als onderneming altijd in de hand dat de loonsom niet (te hard) daalt?

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht