Cryptovaluta, de Staatssecretaris blijft cryptisch.

Onlangs heeft onze Staatssecretaris van Financiën Snel geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer over de fiscale aspecten van cryptovaluta. Daar waar cryptocurrencys als betaalmiddel worden gebruikt, is dat volgens Snel niet moeilijk. Of je nu in bitcoins of in dollars betaalt of wordt betaald, de belastingheffing trekt zich daar weinig van aan. Het gaat om de koers van moment van betalen. Idem dito met beleggen. Of je belegt in dollars, bitcoins of een andere crypto valuta. De waarde per 1 januari van het jaar is het enige waar het om draait. Tegen die waarde wordt dat vermogen belast.

Het mijnen van cryptovaluta en belastingheffing

Nee, dan het mijnen, ofwel “minen” van cryptovaluta door een natuurlijk persoon. Dit is het zelf creëren van crypto’s. Dan wordt de Staatssecretaris cryptisch. En waarom? Hij is bang dat hij verliezen aan zijn broek krijgt. Terwijl hij vreest dat er daarna geen winsten komen om te kunnen belasten. Allereerst betekent dit dat onze Staatssecretaris nog weinig vertrouwen heeft in cryptovaluta en alles wat daar mee samen hangt.

Hij zegt het wat netter, maar daar komt het wel op neer. Zo twijfelt hij eraan dat er een organisatie van kapitaal en arbeid nodig is om te kunnen mijnen. Daarnaast vraagt hij zich af of er objectief gezien wel een winstverwachting is. Objectief wil zeggen: door de ogen van een derde. Daar bedoelt hij eigenlijk zichzelf mee. Hij kan het zich, behoudens misschien in uitzonderingsgevallen, niet voor stellen dat er winst komt uit het minen.

In zijn argumentatie laat hij duidelijk blijken dat hij eigenlijk de zaken pas achteraf wil beoordelen. Is er winst, dan volgt belastingheffing. Is er verlies gemaakt, dan is hij niet van zins om dat verlies fiscaal te accepteren. Kortom hij wil de koe in de kont kijken. Een toch wat onfrisse bezigheid, waarvan onze Hoge Raad ook aan geeft dat dat geen pas geeft in het fiscale.

Minen en vennootschapsbelasting

Overigens is dat, de Staatssecretaris zegt het zelf ook, alleen haalbaar als het gaat om ondernemers in de inkomstenbelasting. Wordt in de vennootschapsbelastingsfeer (dus via een BV of een vergelijkbare rechtspersoon) aan minen gedaan, dan ontstaat er automatisch een resultaat dat ook daadwerkelijk in de vennootschapsbelasting terecht gaat komen, of het nu winst of verlies is.

De handel in cryptovaluta en belastingheffing

In geval niet “gemined”, maar enkel gehandeld wordt, is de opstelling van onze Staatssecretaris hetzelfde. Eerst zien dan geloven. Tenminste, indien het handelen door een natuurlijk persoon plaats vindt. Ook hier geldt; wordt een BV ingezet om handel te drijven, dan is er geen discussie. Winst of verlies; er is een fiscaal resultaat.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht