Fiscale eenheid vennootschapsbelasting: (Meer) spoedreparatie en een andere vormgeving. Nationale bedrijven gaan hier onder lijden.

Meer spoedreparaties en een andere vormgeving van de fiscale eenheid. Dat is het antwoord van de Staatssecretaris van Financiën op de uitspraak van het Hof van Justitie. Als gevolg van die uitspraak zijn er een aantal belastinglekken ontstaan die deels met de aangekondigde wetgeving gedicht zullen worden.

Meer reparatie wetgeving te verwachten

In een recente brief aan de Tweede Kamer geeft de Staatssecretaris aan dat naast die reparatie wetgeving, er meer reparatie wetgeving komt. Reparatiewetgeving die bedoeld is om ongewenste vermindering van de vennootschapsbelasting bij internationale concerns te voorkomen. Een loffelijk streven. Het vervelende is, dat de wijze waarop de reparatie aan gepakt wordt, tot gevolg heeft dat het Nederlandse bedrijfsleven hier in hoge mate de dupe van gaan worden.

Misbruik internationaal voorkomen

De vennootschapsbelasting en dividendbelasting kennen diverse regels die er op gericht zijn te voorkomen dat in internationale verhoudingen, winst naar een laag/niet belast land wordt geëxporteerd. Veel van deze anti-misbruik regels zijn binnen een fiscale eenheid niet van toepassing.

Binnen Nederland geen misbruik, faciliteit wordt last

Daar is ook geen reden voor, er vindt geen verplaatsing van winst naar het buitenland plaats. Nu gaan bedrijven die zich nooit rekenschap hebben hoeven geven van dergelijke anti-misbruik wetgeving, of gebruik maakten van de fiscale eenheid onder meer ter voorkoming van dergelijk situaties, die vaker tot administratieve lastenverzwaring dan belastingverzwaring leiden, daar de prijs voor betalen.

Naar een andere fiscale eenheid, zonder de belangrijkste voordelen?

Op de langere termijn zal de huidige fiscale eenheid een andere vormgeving gaan krijgen. Daarbij zal het belangrijkste element, namelijk de fiscale consolidatie, vermoedelijk sneuvelen. Juist de fiscale consolidatie (alle vennootschappen worden tot één vennootschap) is een belangrijk hulpmiddel om ondermeer met zo min mogelijk (administratieve) rompslomp vennootschappelijke structuren te herzien, voor de hele groep één aangifte vennootschapsbelasting te doen, en de winsten en verliezen samen te voegen tot één belastbaar bedrag. Kortom het Nederlandse bedrijfsleven staat voor een majeure herziening van haar fiscale positie en de gevolgen daarvan.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht