Geen belastingheffing bij tijdelijke verhuur van een deel van uw eigen woning

Onlangs besliste de rechtbank Noord-Holland dat de tijdelijke verhuur van een deel van een eigen woning niet belast is. Het handelde hier om de verhuur in het kader van Airbnb van een tuinhuisje. Dat tuinhuisje stond, de naam zegt het al, in de tuin en was daarmee onderdeel (of zoals het fiscaal heet een aanhorigheid) van het huis. Op grond van deze uitspraak zal ook een soortgelijke verhuur van een etage, slaapkamer en een garage (mits aan te merken als aanhorigheid) vrijgesteld zijn. Deze lijn doortrekkend, is het de vraag wat er gebeurt als de kelder, zolder of 1 kamer afgesloten is voor de huurders. Het lijkt de moeite te lonen ook in die gevallen een volledige vrijstelling te vragen.

Tijdelijke verhuur alleen belast als het de hele eigen woning betreft

Volgens de rechtbank is de tijdelijke verhuur van de eigen woning alleen belast als de volledige eigen woning tijdelijk verhuurd wordt. Belastingheffing vindt plaats in Box 1. 70% van de huuropbrengst na aftrek van de directe kosten wordt belast. De eigen woning regeling (huurwaardeforfait en rente aftrek enz) blijft ook in de periode van tijdelijke verhuur van toepassing. Volgens de rechtbank gaat de wettekst over de tijdelijke verhuur van de gehele eigen woning, waardoor tijdelijke verhuur van een deel van die eigen woning niet onder dit wetsartikel valt.

Tijdelijke verhuur alleen van toepassing op de eigen woning

De tijdelijke verhuurregeling en de mogelijke onbelastbaarheid daarvan is alleen van toepassing op de eigen woning. Met eigen woning wordt bedoeld de woning (of schip of woonwagen) die door de eigenaar met het gezin, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf wordt gebruikt. Is de eigen woning een huurwoning, behoeft geen beroep op deze regeling gedaan te worden. Veelal zal er geen sprake zijn van belastingheffing over de inkomsten uit de tijdelijke verhuur.
Wordt de vakantiewoning of een 2e woning tijdelijk verhuurd dan valt dit in Box 3. Dan worden niet de opbrengsten belast, doch slechts de waarde per 1 januari.

Andere vormen van verhuur van delen eigen woning wel belast voor de inkomstenbelasting

Wel belast is kamerverhuur (dit vooronderstelt dat een deel van de woning permanent niet ter beschikking staat en dan geen eigen woning is) met een beperkte vrijstelling (max ca € 5.200) onder voorwaarden. De huurder dient bijvoorbeeld te staan ingeschreven op dit adres.Ook een onderneming danwel overige werkzaamheid op grond van bijvoorbeeld bed & breakfast in de eigen woning, zal leiden tot belastingheffing, waarbij er geen beroep op de vrijstelling gedaan kan worden.

Uitspraak rechtbank heeft alleen gevolgen voor inkomstenbelasting

De uitspraak heeft alleen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting. De uitspraak heeft geen invloed op de toepassing van de Omzetbelasting en de heffingen van de lagere overheden (toeristenbelasting enz). Bij tijdelijke verhuur zal voor de Omzetbelasting overigens vaak een beroep op de kleine ondernemingsregeling en de vrijstelling administratieve verplichtingen gedaan kunnen worden.

Is de uitspraak van de rechtbank ook op u van toepassing?

In principe wel. Alleen, de belastingdienst zal ongetwijfeld hoger beroep aan tekenen. Ook cassatie bij de Hoge Raad moet niet uit gesloten worden. Daarnaast zal de belastingdienst geneigd zijn de uitspraak zo beperkt mogelijk uit te leggen, en actief zoeken naar mogelijkheden om op andere gronden tot de heffing van inkomstenbelasting over te gaan. Dat betekent overigens niet dat u geen beroep op deze uitspraak kan of moet doen. Is er al een aanslag opgelegd, kan gekeken worden in hoeverre toch nog vermindering mogelijk is op grond van de uitspraak. Ook datgene wat u ter tijdelijke verhuur aanbiedt aanpassen om zo goed mogelijk onder de werking van deze uitspraak te vallen is zeker toegestaan.

Is investeren om aan uitspraak te kunnen voldoen lonend?

U dient zich de vraag te stellen of een investering om aan de uitspraak te kunnen voldoen, zal lonen (bijvoorbeeld door een gedeelte van de woning niet toegankelijk te maken voor huurders). Nu de tijdelijke verhuur via bijvoorbeeld Airbnb in ieder geval publiekelijk in een verdomhoekje zit, moet niet uitgesloten worden dat er reparatie wetgeving komt. Zeker als het Gerechtshof de Rechtbank volgt. Verwacht moet worden dat op termijn van 1 – 2 jaar, of door een uitspraak van een hogere rechter, danwel door wetswijziging, ook de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning (weer) belast zal zijn.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent?

Neem gerust contact op met Frits Algie (06 1088 7753 of info@algoet.nl)

Aanleiding bericht: Rechtbank Noord-Holland 6 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4343

Terug naar het overzicht