Gezocht sterke fiscalist (man/vrouw)

Functieomschrijving: Moet doorwrochte kennis van de fiscaliteit in Nederland hebben. Ervaring opgedaan bij voorkeur in de praktijk en/of op een wetenschappelijk bureau van een belastingadvieskantoor en/of een universitaire aanstelling. Moet bereid zijn lid te worden van D66, en aanvaarden dat na – een al dan niet verplicht afscheid – een verdere politieke carrière onmogelijk is geworden. Tenzij de kandidaat wonderen heeft verricht, waarna het erelidmaatschap van NOB en RB een zekerheid is.

Een wellicht te korte samenvatting van de advertentie welke al enige weken in Nederland rondgaat. Tenminste als men begrijpt waar het om gaat. Iets waaraan echt getwijfeld kan worden. Ik heb het niet exact na gezocht, maar volgens mij zijn de laatste staatssecretarissen niet te betrappen geweest op enige fiscale kennis. Van allen werd verwacht dat zij de belastingdienst zouden reorganiseren. Vreemd genoeg leidt dit tot allerlei situaties die een niet managementconsultant die wel verstand heeft van belastingen en de mensen kent die op de werkvloer belast zijn met heffing, inning enzovoort, met gemak onderkent. Er is al veel gezegd en geschreven over de diverse flaters die door de bewindslieden zijn gemaakt, ik maak daar geen woorden meer aan vuil. Thans is het voorstel om het belastingdossier in drieën te splitsen. Een in mijn ogen typische managementconsultant oplossing.

Hak het probleem in drieën, dan zijn er drie kleine probleempjes en die zijn ongetwijfeld makkelijker te managen. Wat vergeten wordt is dat daarmee opnieuw allerlei problemen zullen ontstaan. Iedere belastingadviseur kan je vertellen over de ellende die er was toen UWV en Belastingdienst zelfstandig besloten of er sprake was van een dienstbetrekking of niet. De oorzaak van alle ellende ligt simpelweg bij het ministerie en de Tweede Kamer. Het ministerie dat altijd maar het idee heeft dat zij het antwoord heeft en niet luistert. Een Staatssecretaris die geen verstand van belastingen heeft. De Tweede Kamer die minder en minder fiscale kennis in huis heeft en dientengevolge nauwelijks meer aan een echte controlerende taak toekomt. En elke probleem dat geconstateerd wordt, wordt ondergebracht bij een commissie, die vervolgens een extern bureau aan het werk zet om een mooi rapport te schrijven inclusief welluidende titel en management samenvatting. Eén van de aanbevelingen is altijd, hou nu een keer op met je te bemoeien met zaken waar je geen verstand van hebt. Uiteraard diplomatieker geformuleerd, maar een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.

Ik pleit voor een staatssecretaris met verstand van belastingen en een verhoging van het budget van de belastingdienst om ter zake kundige mensen niet alleen aan te nemen, maar ook in dienst te houden. Daarnaast dient ook de IT-problematiek voortvarend op gepakt te worden. Moeilijker is het niet. Feitelijk is het enige probleem dat een dergelijke sterke man of vrouw lid moet worden van D66.

O ja, er wordt gesproken over een kansrijk of beter (niet zijnde vernieuwd) belastingstelsel. Het CPB heeft het over Beleidsopties. Het Ministerie over Review van bouwstenen. De belastingdienst komt alleen halen en niet brengen. Ik voorspel U. Zonder een sterke Staatssecretaris met zijn wortels in de fiscale praktijk, hoeven we niet meer te verwachten dan een aanpassinkje hier en een bijsturinkje daar.

Terug naar het overzicht