Het gebruikelijk loon en de managementvergoeding.

Menig directeur grootaandeelhouder (hierna DGA) werkt vanuit zijn holding voor één of meer werkmaatschappijen. Zijn salaris is niet al te hoog. Het belastbaar inkomen moet beneden de 50% schijf blijven is nog al eens de wens. Iets dat door de fiscus al jaren bestreden wordt met behulp van de gebruikelijk loon doctrine.

De gebruikelijk loon doctrine

De DGA moet tenminste 75% verdienen van wat een vergelijkbare werknemer verdient. Dus iemand die hetzelfde werk doet, met dezelfde ervaring enz. maar die geen aandeelhouder is. Ook moet de DGA tenminste evenveel verdienen als de meestverdienende werknemer die bij het bedrijf in dienst is. Tenzij die werknemer (zoals bijvoorbeeld prof voetballers) over uitzonderlijke beloningstrajecten beschikt, die voor een eenvoudige DGA niet reëel zijn. Tot slot moet de DGA tenminste € 46.000 (op full time basis 2020) verdienen. Alleen startende innovatieve ondernemingen kunnen het minimumloon aan hun DGA’s uitkeren, mits ze dit van te voren aanvragen en ook aan de eisen op dat gebied voldoen.

De DGA mag aannemelijk maken dat zijn gebruikelijk loon lager hoort te zijn. De inspecteur kan aannemelijk maken dat een loon hoger hoort te zijn dan het uitgekeerde loon. In sommige gevallen is dat eenvoudig, namelijk als het salaris onder de € 46.000 bij een full time arbeidstraject ligt, zonder dat er verder bijzondere omstandigheden zijn. Ligt het salaris daarboven dan moet er vergeleken worden. Dan wordt de management vergoeding belangrijk.

De managementvergoeding in het kader van het gebruikelijk loon

Als een DGA vanuit zijn holding voor één of meer werkmaatschappijen werkt, brengt de holding een managementvergoeding in rekening. Aan de hoogte van de managementvergoeding wordt, in geval de holding alle aandelen in die werkmaatschappijen houdt, vaak weinig of geen aandacht besteed. Het is immers vestzak broekzak wordt er geredeneerd. Op zich is dit wel juist. Vervelende is alleen dat de hoogte van de managementvergoeding wel een rol kan spelen bij de vraag of het salaris van de directeur grootaandeelhouder niet te laag is in het kader van de gebruikelijk loon discussie. In een onlangs gevoerde procedure stelde de inspecteur – daarin bevestigd door achtereenvolgens Rechtbank en Hof – dat de managementvergoeding een zakelijke vergoeding voor de werkzaamheden van de holding was. En de enige die die werkzaamheden daadwerkelijk uitvoerde, was de DGA. Dus was het redelijk dat hij een salaris kreeg dat in verhouding stond tot die managementvergoeding. En dat had weer tot gevolg dat over een aantal jaren het uitgekeerde salaris met circa 40% werd verhoogd en daarover werd belasting (met boete en rente) nageheven.

Wel de lasten niet de lusten

Overigens is het technisch zo dat een naheffing wegens gebruikelijk loon niet betekent dat de DGA een extra nettoloon ontvangt. Er wordt namelijk geacht een informele kapitaalstorting tot het nettobedrag van het fictieve loon te hebben plaats gevonden. En voordat je dat omgezet hebt in cash, als het al mogelijk is, ben je echt wel even bezig. Een duidelijk geval van dubbele lasten en totaal geen lusten!

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht