Corona crisis hoe kom je als ondernemer door de coronacrisis

Ondernemers die geconfronteerd worden met teruglopende omzet als gevolg van de uitbraak van het corona virus, of liever gezegd de als gevolg daarvan getroffen maatregelen kunnen onder meer terugvallen op de navolgende getroffen maatregelen:

  • Voor medewerkers kan bij het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid werktijdverkorting aangevraagd worden.
  • Voor de ondernemer zelf is er het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) dat wellicht kan helpen.
  • Bij de Belastingdienst kan uitstel van betaling gevraagd worden voor verschuldigde belastingen, en uiteraard om vermindering van de belasting voor zover deze naar verwachting niet (meer) verschuldigd is.
  • Daarnaast is beloofd om verzuimboetes wegens niet betalen niet op te leggen dan wel terug te draaien.

Uiteraard moet steeds de oorzaak de coronacrisis zijn en moet een beroep op gedaan worden en zo nodig ook aan getoond worden.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht