Schenking belastingvrij voor financiering woning

De eigen woning schenking opent meer mogelijkheden en valkuilen dan je zou verwachten. Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen een schenking van € 100.000,= ten behoeve van de eigen woning ontvangen. Er lijkt maar 1 voorwaarde te zijn. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
Lijkt? Ja want de ontvanger en diens partner worden als 1 persoon gezien. En de schenker en diens partner ook. En ouders, of ze nu gehuwd (geweest) zijn of niet, worden ook als één persoon gezien. En ja, als die ouder partner is van een niet-ouder, zijn zij ook 1. Zo kunnen 4 personen dus 1 persoon worden.

Een fiscale partner voor de inkomstenbelasting behoeft dus geen fiscale partner voor de schenkbelasting te zijn, en vice versa.

Hoe zit dat nu? Als mensen samenwonen zeggen we al snel dat ze partners zijn. De inkomstenbelasting sluit hier bij aan. De schenkbelasting niet. Getrouwd of geregistreerd partner, dat zijn partners voor de schenkbelasting. Totdat het echtscheidingsvonnis/van tafel en bed gescheiden vonnis is ingeschreven. Niet getrouwd en samenwonend (inschrijving BRP), dan wordt je pas na 5 jaar partner voor de schenkbelasting. Tenzij er een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting is getekend. Dan duurt het 2 jaar voor je partner voor de schenkbelasting bent. In het jaar van trouwen, wordt je geacht het hele jaar partner voor de schenkbelasting te zijn. Waarom is dit belangrijk?

Schenk 2 keer € 100.000 onder de eigen woning vrijstelling.

De gedachte van de eigen woning vrijstelling is dat een schenker maar 1 keer € 100.000 vrijgesteld kan schenken aan 1 ontvanger. Daarbij wordt de partners van de ontvanger met de ontvanger vereenzelvigd. Alleen, dat partnerschap is er niet zo snel, mits er niet getrouwd is/wordt. Als een kind en diens partner een huis kopen, en ze wonen nog geen 5 jaar samen, en ze hebben nog geen 2 jaar een samenlevingscontract, zijn ze voor de schenkbelasting géén partners. Ook niet als ze, als zovelen, op het moment van kopen ook een samenlevingscontract tekenen. Dat betekent dat ze allebei van dezelfde schenker (en diens partner) € 100.000,= kunnen ontvangen, mits ze allebei tussen de 18 en 40 zijn. Moeten ze wel het jaar daarop pas trouwen!

Eigen woning schenking van € 100.000 aan kind ouder dan 40 is ook mogelijk.

Bij een schenking aan iemand die al ouder is dan 40, lijkt de eigen woning vrijstelling niet van toepassing. Lijkt? Ja want is de partner nog jonger dan 40, dan kan daar een beroep op worden gedaan, zonder dat de schenking aan die partner hoeft plaats te vinden. Er moet wel sprake zijn van een partner volgens de schenkbelasting! Dus getrouwd, of al 5 jaar samenwonen, of al 2 jaar een samenlevingscontract. Of ze moeten hetzelfde jaar nog trouwen.

De eigen woning schenking vindt vaak binnen familie verband plaats. Als 2 meerderjarige kinderen, al langer dan 5 jaar samen op hetzelfde adres wonen, zijn ze voor de schenkbelasting partners. Dat betekent dat ze samen maar € 100.000 vrijgesteld van hun ouders of stiefouders kunnen ontvangen!

Het vrijgestelde schenking van € 100.000 is toch al meer?

Klopt, er is een jaarlijkse indexatie, dus er kan nog iets extra. Hoeveel? Bel me maar.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht