SLIM: voor mkb-ondernemingen geldt vanaf 2020 een subsidie om werknemers zich verder te laten ontwikkelen.

Vanaf 2020 kunnen mkb-ondernemingen een beroep doen op de SLIM: een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.

De subsidie voor de individuele mkb-onderneming bedraagt maximaal € 24.999 (landbouwbedrijven € 20.000). De subsidie is bedoeld voor initiatieven om werkenden zich verder te laten ontwikkelen. De subsidie is gemaximeerd tot 60% van de subsidiabele kosten bij het middenbedrijf en tot 80% van deze kosten bij het kleinbedrijf. Ook worden praktijkwerkplaatsen gesubsidieerd.

De te subsidieren zaken zijn:

  1. Het doorlichten van de onderneming uitmondend in een ontwikkelplan waaruit de scholingsbehoefte van de onderneming inzichtelijk wordt.
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de eigen onderneming.
  3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  4. Het gedurende enige tijd aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf, met een maximum van € 2.700 per praktijkwerkplaats,

Voor de subsidie bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen loopt van 2 maart 2020 12.00 tot en met 31 maart 2020 17.00 uur. De tweede periode loopt van 1 september 2020 09:00 uur en tot 30 september 2020 17:00 uur.

Het kleinbedrijf: een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal € 10 miljoen niet overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

Middenbedrijf: een onderneming, niet zijnde een kleinbedrijf, waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

 

Terug naar het overzicht