TOGS, TVL en extra subsidie horeca belastingvrij!

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten MKB

Ondernemingen kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Een van de voorwaarden is dat in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 omzetverlies wordt verwacht.

Daarnaast kunnen ondernemingen onder voorwaarden aanspraak maken op een subsidie op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19. Tijdens de eerste openstelling van deze regeling konden ondernemingen onder voorwaarden aanspraak maken op een subsidie voor vaste lasten van maximaal € 50.000 voor de periode van juni tot en met september 2020. De tweede openstelling van de regeling ziet op een subsidie voor vaste lasten voor de periode van oktober tot en met december 2020, waarbij de subsidie maximaal € 90.000 bedraagt. MKB-ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid kunnen een opslag ontvangen van maximaal € 20.160, waardoor de subsidie voor die ondernemingen maximaal € 110.160 bedraagt.

Het uitgangpunt is dat dergelijke tegemoetkomingen en subsidies behoren tot de winst van de onderneming. Zoals aangegeven in de Kamerbrieven van 27 maart 2020 en 20 mei 2020 en in de toelichting behorend bij de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 20 november 2020, nr. WJZ/20225793 (Stcrt. 2020, 61730) worden deze tegemoetkomingen en subsidies evenwel vrijgesteld van belastingheffing.

Terug naar het overzicht