Vanaf 2022 mogelijkheid van onbelaste thuiswerkvergoeding en wijzigingen in de reiskostenvergoeding

Blijven uw werknemers definitief (deels) hun werk vanuit huis verrichten? Dan is per 1 januari 2022 waarschijnlijk hun recht op vaste reiskostenvergoeding gewijzigd. Daar staat tegenover dat er een mogelijkheid is gekomen om onbelast een thuiswerkvergoeding te geven.
De onbelaste thuiswerkvergoeding kan maximaal € 2 per dag bedragen. Voor de dagen dat uw werknemer naar het werkadres komt, blijft ook de mogelijkheid van een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer of de daadwerkelijke OV-kosten bestaan. Werkt uw werknemer op een dag deels op het werkadres en deels thuis, dan moet u kiezen: óf de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 óf de onbelaste reiskostenvergoeding woon-werk van € 0,19 per kilometer dan wel de daadwerkelijke OV-kosten. Het is mogelijk om een vaste onbelaste thuiswerkvergoeding toe te kennen, net als dat tot en met 2021 al met de reiskostenvergoeding woon-werk mogelijk was. Dit kan als er vaste afspraken zijn over het aantal dagen per week dat uw werknemer thuis werkt. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als de werknemer incidenteel van op een thuiswerkdag toch op het werkadres werkt of andersom.
Houd er wel rekening mee dat vanaf 2022 de toepassing van de zogenaamde 128 dagenregeling in de reiskostenvergoeding is gewijzigd. Dit kan betekenen dat de vaste reiskostenvergoeding van uw werknemer omlaag is gegaan.
In het Coalitieakkoord dat op 15 december 2021 is gepresenteerd wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2024 de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen. In de op 20 mei 2022 gepresenteerde Voorjaarsnota is het voornemen opgenomen om de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding met een jaar te versnellen en dus al vanaf 1 januari 2023 in te laten gaan.

Terug naar het overzicht