Voorkom boetes door tijdige melding van buitenlandse werknemers die bij u werken

Als bij uw bedrijf buitenlandse werknemers werken, die door een onderneming binnen de EU/EER naar u zijn gedetacheerd om in Nederland werkzaamheden te verrichten, dan moet hiervoor vanaf 1 maart 2020 een melding worden gedaan bij een online meldloket.

Als vanaf 1 maart 2020 werknemers van binnen de EU/EER gevestigde werkgevers, of binnen de EU/EER gevestigde zelfstandigen, werkzaamheden bij u komen verrichten, moet u hiervoor een melding doen via een online loket. Door tijdig een juiste melding te doen, voorkomt u dat aan u een boete wordt opgelegd. Houd er rekening mee dat de boete ook aan de opdrachtgever kan worden opgelegd.

De meldingsplicht geldt voor alle nieuwe gevallen vanaf 1 maart 2020. Voor situaties die al op 1 maart 2020 bestaan, hoeft geen melding plaats te vinden.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht