Voorkom dat u onnodig (te) hoge ww-premie betaalt vanaf 2020.

Als werkgever betaalt u WW-premie over het bruto loon van uw werknemers. Betaalt u in 2020 de lage of de hoge WW-premie? Het verschil in premie bedraagt 5%!

In 2020 geldt de indeling in hoge en lage premies gelden voor alle sectoren. De lage premie bedraagt in 2020 2,94% en de hoge premie 7,94%. Dat is een behoorlijk verschil. De lage premie kunt u alleen toepassen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Eén van die voorwaarden is dat de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Om de lage premie vervolgens toe te passen moet ook het aantal uren dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen ook gewerkt worden. Als dat (te veel) af wijkt zal ook de hoge premie verschuldigd zijn. Daarnaast kan ook bij werknemers jonger dan 21 jaar en werknemers die een beroepspraktijkopleiding beroepsbegeleidende leerweg volgen de lage premie van toepassing zijn, zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In alle andere gevallen is de hoge premie verschuldigd, dus ook als iemand al jaren bij u werkt maar er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is of in de loop der tijd het aantal uren dat gewerkt wordt afwijkt.

De arbeidsovereenkomst moet voor 1 april 2020 schriftelijk zijn vastgelegd.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht