Voorkom hoge box 3-heffing met de (be)spaar-bv!

Bezit u vermogen dat belast wordt in box 3? Dan betaalt u mogelijk veel belasting over uw kapitaal. De belastingheffing in box 3 is namelijk gebaseerd op een verondersteld – “forfaitair” – rendement, dat vaak fors hoger ligt dan het werkelijke rendement. U kunt dit mogelijk voorkomen door het vermogen voor het einde van dit jaar onder te brengen in een bv: de “spaar-bv” of eigenlijk “bespaar-bv”!

Het is mogelijk de hoge belastingdruk te voorkomen door het vermogen vóór het einde van dit jaar onder te brengen in een bv: de “spaar-bv” of eigenlijk “bespaar-bv”! Een andere mogelijkheid is het onderbrengen van uw vermogen in een open fonds voor gemene rekening. Daar zijn we overigens niet altijd een voorstander van.

Wij kunnen met u bespreken wat in uw situatie past en voor u berekenen wat uw mogelijke voordeel is. Bij deze afweging speelt ook het voorstel voor wijziging van box 3 per 2022 een rol, ook al lijkt dat nu nog ver weg. Wij nemen dit mee in de beoordeling.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht