Voorkom te hoge sociale premies door onjuiste sectorindeling

Als u, als werkgever, werkzaamheden verricht die in verschillende sectoren vallen, deelt de Belastingdienst u meestal in één sector in. Deze sector bepaalt de hoogte van de werkgeverspremies die u betaalt over het loon van uw werknemers.

Door een arrest van de Hoge Raad uit 2018 kunt u misschien in een andere sector met lagere premies worden ingedeeld. Dat levert u een besparing op uw loonkosten op. Houd er wel rekening mee dat indelen in een ander sector vanaf 29 juni 2018 16.00 niet meer met terugwerkende kracht kan. Daarnaast is door de Wet Arbeidsmarkt in balans het voordeel van de andere sector voor de WW-premie eind 2019 geëindigd. Voor kleine en middelgrote werkgevers (loonsom in 2019 tot € 3.310.000) blijft de sectorindeling daarna echter nog wel van belang voor de premie WGA en ZW.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht