WOZ aanslag voor het bedrijfspand ontvangen? Dan kan het zinvol zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Alle eigenaren en/of huurders van een niet-woning zoals bijvoorbeeld een winkel, kantoor, bedrijfspand, hotel of agrarisch object krijgen van de gemeente een WOZ-beschikking. Daarop staat de WOZ-waarde voor dat pand. Door bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking kunt u een lagere WOZ-waarde krijgen waardoor de belastingen ook lager worden.

Een lagere WOZ-waarde kan zinvol zijn omdat u daardoor minder inkomsten- en/of vennootschapsbelasting en gemeentelijke heffingen zoals onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt. Laat de WOZ-waarde beoordelen om te zien of in uw geval een lagere WOZ-waarde mogelijk is.

De ervaring leert dat de waarde van bedrijfspanden en panden in gemengd gebruik lang niet altijd conform het gebruik en de daarmee samenhangende waarde en/of waarderingsmethode wordt vastgesteld.

Heeft u hierover nog vragen neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag. U bereikt ons op 06 1088 7753 of via de mail op info@algoet.nl

Terug naar het overzicht